Οι σεισμοί της 19ης Ιουλίου και το ταρακούνημα της γραφειοκρατικής αδράνειας

Το ζήτημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στους πληγέντες συμπολίτες μας της δυτικής Αθήνας από το σεισμό της 19ης Ιουλίου έθεσε ο βουλευτής δυτικού τομέα της Β’ Αθήνας με τη ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος με σχετική ερώτησή του προς τα συναρμόδια υπουργεία. Το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, η συναρμοδιότητα πολλών υπουργείων και η συνεπαγόμενη πληθώρα υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών, αναπόφευκτα δημιουργούν γραφειοκρατία που επιβαρύνει τους πολίτες. Έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών από την αρμόδια Περιφέρεια; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παροχής στεγαστικής συνδρομής; Κηρύχθηκαν οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορέσει να χορηγηθεί το προβλεπόμενο επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών; Θα χορηγηθεί το προβλεπόμενο από τη σχετική κ.υ.α. επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής; είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει ο βουλευτής ΝΔ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γιάννης Λοβέρδος με ερώτησή του στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τους Υπουργούς: Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμό 19ης Ιουλίου 2019»

Βασικός ρόλος κάθε ευνομούμενου κράτους είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας. Και τα δύο αυτά τίθενται σε άμεσο κίνδυνο στην περίπτωση φυσικών καταστροφών όπως οι σεισμοί, για αυτό και κάθε κράτος οφείλει εκ των προτέρων να έχει προνοήσει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Ειδικά στην περίπτωση του πρόσφατου σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019, πολλοί συμπολίτες μας στη Δυτική Αττική και δη στους Δήμους Περιστερίου και Πετρούπολης, εκτέθηκαν
στο διπλό αυτό τον κίνδυνο. Και ναι μεν μπορεί να μη σημειώθηκαν ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμοί, παρά ταύτα οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν σοβαρές και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι συναρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων από θεομηνίες – φυσικές καταστροφές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.2459/97 όπως ισχύει, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (κ.υ.α) αποζημίωσης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών. Η δε Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων αφού εκδοθεί η παραπάνω κ.υ.α. Για την έκδοσή της, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: πρώτον, η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και δεύτερον, η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια. Η πρώτη προϋπόθεση ήδη καλύπτεται αφού εκδόθηκε η σχετική κ.υ.α. οριοθέτησης (αριθ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8258/Α325/4-9-2019 (813474/13-9-2019). Περαιτέρω δε, προβλέπεται η παροχή και στεγαστικής συνδρομής (δωρεάν κρατική αρωγή και άτοκο δάνειο) για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω κ.υ.α. Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών που έπληξε την περιοχή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, αναλαμβάνει, σύμφωνα με την κ.υ.α. οριοθέτησης, η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την κ.υ.α. 33862/2019 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1699/16.05.2019) προβλέπεται επίσης, χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών και η χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής. Στη βάση αυτής της κ.υ.α., πολλοί πληγέντες δήμοι, όπως ο δήμος Περιστερίου είχαν εκκινήσει τη σχετική διαδικασία.

Επειδή βασική μέριμνα του κράτους οφείλει να είναι η έγκαιρη παροχή βοήθειας στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές συμπολίτες μας,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
Έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών από την αρμόδια Περιφέρεια; αν ναι, γιατί καθυστερεί η έκδοση της σχετικής κ.υ.α αποζημίωσης; αν όχι, που οφείλεται η καθυστέρηση;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παροχής στεγαστικής συνδρομής, και αν παρατηρούνται καθυστερήσεις, που οφείλονται;
Κηρύχθηκαν οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορέσει να χορηγηθεί το προβλεπόμενο επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών; αν όχι, που οφείλεται αυτό;
Θα χορηγηθεί το προβλεπόμενο από τη σχετική κ.υ.α. επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής;

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση