Γιάννης Λοβέρδος – Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – 04/04/2021

Ομιλία μου την 04/04/2021 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διάρκεια ακρόασης για το διορισμό στη θέση του Αντιπροέδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).