Γιάννης Λοβέρδος – Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 10/02/2022

Η ομιλία μου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στις 10.2.2022, για την συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2019 και 2020, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ακρόαση του Προέδρου της