Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 09/02/2022

Η ομιλία μου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, στις 9.2.2022, πάνω στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών, για την κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”