Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια – 17/03/2021

Ομιλία μου την 17/03/021 στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος με τίτλο: Κύρωση Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ” και συναφείς διατάξεις”.