Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια – 18-03-2021

Ομιλία μου την 18-03-2021 στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης με τίτλο: «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Πρέπει να ληφθούν μερικά μέτρα εν μέσω πανδημίας, για να προστατεύσουμε κατά το δυνατόν την ασφάλεια του Δικαίου, δηλαδή για να μην καταπατηθούν δικαιώματα λόγω της πανδημίας και λόγω του γεγονότος ότι είναι κλειστά τα δικαστήρια.