Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια (2) 13/12/2021

Κάποιες διευκρινίσεις μου πάνω στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο “Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π και λοιπές διατάξεις”, το οποίο εισηγήθηκα