Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Από την παρέμβασή μου την 18/02/2020 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου με αφορμή την πρόσφατη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έθεσα στον πρόεδρό του Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, δύο ζητήματα: πρώτον, αν θα εξακολουθήσει να τηρείται η ισχύουσα διαδικασία για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης ασύλου ή θα δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να τους επιστρέφει άμεσα στην Τουρκία και δεύτερον, γιατί ο υποψήφιος πρόσφυγας δε μπορεί να υποβάλει το αίτημά χορήγησης ασύλου στις προξενικές αρχές της χώρας μας στην Τουρκία ή όπου αλλού τυγχάνει να βρίσκεται.