Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων – Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Παρέμβασή μου την 28/05/2020 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για τον διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.