Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: Σ-Ν ΥΠ.ΠΟ. για χρήση προστατευόμενων έργων από άτομα με προβλήματα ανάγνωσης

Από την παρέμβασή μου την 20/02/2020 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη χρήση προστατευόμενων έργων από τυφλούς και ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης, όπου μίλησα για την ανάγκη διακομματικής συναίνεσης στα σημαντικά θέματα, αλλά και στα θέματα που επί της ουσίας συμφωνούμε, αφήνοντας κατά μέρος τον ανώφελο για την κοινωνία μας κομματικό πατριωτισμό.