Ν-Σ “ΑΚΡΟΠΟΛ” και άλλες διατάξεις – 3η συνεδρίαση

Εισήγησή μου την 13/07/2020 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». (3η συνεδρίαση)