Σκάι “ONLINE” 07-07-2020

Από τη εμφάνισή μου την 07-07-2020 στην εκπομπή online του τηλεοπτικού σταθμού Σκάι. Είμαι πάντα διαθέσιμος να συμμετάσχω σε μια πολιτική αντιπαράθεση παραθέτοντας τα επιχειρήματα που πιστεύω ότι υποστηρίζουν τις θέσεις μου. Αυτό που δεν ανέχομαι είναι οι αήθεις, προσωπικές επιθέσεις των πολιτικών μου αντιπάλων, ελλείψει ουσιωδών επιχειρημάτων.