Συνάντηση με αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Αντρέα Λεωτσάκο
Συναντήθηκα με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Αντρέα Λεωτσάκο για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια μας, που αντιμετωπίζει σοβαρά και ποικίλα προβλήματα. Χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Διαπίστωσα με μεγάλη ικανοποίηση το ενδιαφέρον της περιφέρειας να συνεργαστεί με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Η συνεργασία μας απαραίτητη για να δοθούν λύσεις προς όφελος των πολιτών, των οποίων εμείς οι πολιτικοί είμαστε υπηρέτες κι όχι αφέντες, όπως κάποιοι κακώς πιστεύουν!