Χαιρετισμός μου στο συνέδριο των Ρομά στο κτίριο της παλιάς Βουλής