Επικαιροποίηση Αδειών Λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών – Φροντιστηρίων

Το πρόβλημα που έχει προκύψει με την επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων ανέδειξε με σχετική ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Δυτικού Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Λοβέρδος. Απευθυνόμενος στην αρμόδια υπουργό, ζητά να πληροφορηθεί σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την επίλυση του προβλήματος και αν εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης της απαίτησης φορολογικής ενημερότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων του χώρου μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επικαιροποίηση Αδειών Λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Φροντιστηρίων»

Η πανδημία που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τη χώρα μας, εκτός από την υγειονομική κρίση, επέφερε με διαφορά φάσης, σημαντικό πλήγμα και στην οικονομία, το μέγεθος του οποίου δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί. Πέρα από τους προφανείς κλάδους του τουρισμού και της εστίασης που τρώθηκαν, υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα.

Ένας από αυτούς, είναι και ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα ο τομέας των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων τα οποία για προφανείς λόγους αναγκάστηκαν να περιορίσουν τη λειτουργία τους ή και να κλείσουν προσωρινά προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρωτόγνωρο για όλους μας αυτό φαινόμενο.

Ασφαλώς αυτό δε συνέβη χωρίς να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του χώρου να επωμιστούν το συνεπαγόμενο βαρύ οικονομικό τίμημα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν σε βασικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος.

Έτσι, υπό την οικονομική πίεση των μέτρων που ομολογουμένως έπρεπε να ληφθούν για την προστασία του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας, πολλές επιχειρήσεις έφτασαν στο σημείο να αδυνατούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την επικαιροποίηση της άδειας λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016, όλοι οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους. Η εν λόγω επικαιροποίηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μέσα στο πλήθος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την επικαιροποίηση, συγκαταλέγονται και αυτά.

Ήδη ο αρμόδιος φορέας φέρεται, σύμφωνα με επιχειρηματίες του χώρου, να αρνείται την εν λόγω επικαιροποίηση ενώ είναι προφανές ότι χωρίς επικαιροποιημένη άδεια λειτουργίας τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Από την άλλη ασφαλώς, ειδικά η απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων εκπαιδευτικών και ως μέσο πίεσης προς τους εργοδότες για να μην παρατηρούνται φαινόμενα καταπάτησης θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ύστερα από τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την επίλυση του προβλήματος επικαιροποίησης των αδειών λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών –Φροντιστηρίων;
  2. Εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης της απαίτησης φορολογικής ενημερότητας μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην οικονομία;