Ν-Σ περί ιδιωτικής εκπαίδευσης 23-07-2020

Παρέμβασή μου την 23-07/2020 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική – δευτεροβάθμια – εκπαίδευση.