Tag Archive for: ΕΑΒ

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους ΕΑΒ και ΕΑΣ

Την ανάγκη μη περικοπής και θεσμοθέτησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας επεσήμανε με ερώτησή του προς τον Υπουργό των Οικονομικών ο Βουλευτής δυτικού τομέα της Β’ Αθήνας με τη ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος. Ο βουλευτής, μεταξύ άλλων, ζητά να ενημερωθεί με ποιο σκεπτικό σχεδιάζεται η περικοπή των επιδομάτων που μέχρι τώρα ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην ΕΑΒ, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί το αρμόδιο υπουργείο ώστε να μην πραγματοποιηθούν αυτές οι περικοπές και αν προτίθεται να θεσμοθετήσει την καταβολή των επιδομάτων αυτών και στην ΕΑΣ.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Θέμα: «Παροχές σε εργαζομένους ΕΑΒ και ΕΑΣ»

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία είναι μία από τις νευραλγικότερες εγχώριες βιομηχανίες, τόσο λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που επιτελεί διαχρονικά, στηρίζοντας με τα λειτουργία της την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, όσο και εξαιτίας της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας με τις αυξανόμενες σε πλήθος και ένταση προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας με αφορμή την εκμετάλλευση ενεργειακών κοιτασμάτων. Η τελευταία μάλιστα, έχει φροντίσει εδώ και χρόνια να αναδείξει τη αντίστοιχη βιομηχανία της, αναβαθμίζοντάς την συνεχώς σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι πλέον ικανή να παράγει από μόνη της οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως ενδεικτικά άρματα μάχης, οπλισμένα drones, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα και μόνο εξαιτίας της διένεξής της με τις ΗΠΑ λόγω των S400 εξαιρέθηκε προσωρινά από την παραγωγή των F35.
Στον αντίποδα τι έχουμε; Μία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία που καρκινοβατεί. Σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών που είναι και ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, τον Ιούλιο του 2019, η Κυβέρνηση παρέλαβε την ΕΑΒ με σημαντικά προβλήματα: ταμειακά ελλείμματα, οργανωτικές δυσλειτουργίες, επιχειρησιακές αγκυλώσεις και αδιαφανή, τουλάχιστον, πεδία. Ενδεικτικά:

Η ΕΑΒ παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 απόκλιση άνω του 10% (19% και 49,2% αντίστοιχα) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της.

Από τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 προέκυψε ότι:
α) το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας και του Ομίλου καθίστατο αρνητικό και
β) υπήρχε η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Η εταιρεία κατέβαλλε παροχές στους εργαζομένους οι οποίες δεν εντάσσονταν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Αν και η Κυβέρνηση προσπάθησε να βάλει μια τάξη στο χάος που παρέλαβε αναλαμβάνοντας άμεσα πρωτοβουλίες, το τελευταίο αυτό θέμα, αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο αντιπαράθεσής της με τους εργαζόμενους καθόσον το αρμόδιο υπουργείο φέρεται αποφασισμένο να περικόψει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που ανέρχεται στο ύψος των 150 Ευρώ περίπου τον μήνα, και να περικόψει επίσης παροχές σε είδος, όπως ασφαλιστικά συμβόλαια της Εθνικής και της Interamerican για περιπτώσεις ατυχήματος ή θανάτου, επιδότηση τροφής, μεταφορά προσωπικού με τα λεωφορεία της εταιρίας και δύο διατακτικές των 200 περίπου Ευρώ τον χρόνο για την αγορά τροφίμων.

Η εξέλιξη αυτή ως αναμενόταν, έχει αναστατώσει τους εργαζομένους της εταιρείας και θα έχει προφανώς σοβαρό αντίκτυπο στην ομαλή της λειτουργία σε μία περίοδο όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και ύφεσης στην οικονομία.

Ειδικά δε ως προς το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με μελέτες από την Federal Aviation Administration (FAA) των ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) το προσωπικό συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του υπεζωκότα και πλευρικό μεσοθηλίωμα. Οι χημικές ουσίες στα λιπαντικά έλαια και τα υδραυλικά υγρά μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδες, αλλεργίες, μακροχρόνια ευαισθησία στο αναπνευστικό σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις απώλεια όρασης. Οι έντονοι θόρυβοι επίσης, προκαλούν μη αναστρέψιμη, μερική απώλεια ακοής στους τεχνικούς/συντηρητές σε σημείο τέτοιο που καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη η παρακολούθηση συνηθισμένων συνομιλιών.

Επιπροσθέτως, για τους εργαζόμενους στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα», εταιρεία επίσης σημαντική για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, δε υπάρχει θεσμοθετημένο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εντούτοις εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες. Η καταβολή του πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών, που παρέχουν στην εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Ύστερα από τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε τελικά να μην υπάρξουν περικοπές στις παροχές των εργαζομένων της ΕΑΒ;
2. Με ποιο σκεπτικό αποφασίζεται η περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όταν είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι οι σχετικοί κίνδυνοι;
3. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει την καταβολή των σχετικών επιδομάτων και στους εργαζόμενους στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα;