Tag Archive for: οικονομική ενίσχυση

Διόρθωση αβλεψιών του ν. 4745/2020

Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τη διόρθωση των αβλεψιών του νόμου 4745/2020 που αδίκως εξαιρεί από την οικονομική ενίσχυση τους κινηματογράφους που ενώ απλώς άλλαξαν ΑΦΜ, εξακολουθούν να λειτουργούν όπως και πριν τον αλλάξουν, επεσήμανε με σχετική ερώτηση που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς, ο βουλευτής Β΄2 δυτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Λοβέρδος. Το πρόβλημα που προκαλείται είναι διττό, αφού όχι μόνο αποκλείονται αδίκως από την οικονομική ενίσχυση κινηματογράφοι που κανονικά τη δικαιούνται, αλλά εκτίθενται και σε αθέμιτο ανταγωνισμό από εκείνους που βεβαίως δικαίως τη λαμβάνουν. Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιοι υπουργοί για την άρση της αδικίας που υφίστανται οι επιχειρήσεις αυτές; Πρόκειται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στην υπό έκδοση Κοινή υπουργική Απόφαση; είναι τα βασικά ερωτήματα που τίθενται.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής.

Θέμα: «Διόρθωση αβλεψιών του ν. 4745/2020»

Το δεύτερο, σαρωτικό κύμα πανδημίας που έπληξε και τη χώρα μας, εκτός από την υγειονομική κρίση, επέφερε με διαφορά φάσης, σημαντικό πλήγμα και στην οικονομία, το μέγεθος του οποίου δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί. Πέρα από τους προφανείς κλάδους του τουρισμού και της εστίασης που τρώθηκαν, υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα.

Ένας από αυτούς, είναι ο κλάδος του θεάματος που εξακολουθεί να παραμένει κλειστός. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει, έσπευσε, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να νομοθετήσει άμεσα μέσω της έκδοσης σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η κατάσταση, αλλά και με την ψήφιση νόμων μέσω της συνήθους διαδικασίας.

Ένας εξ αυτών, ο 4745/2020 επιχείρησε να αμβλύνει στο μέτρο του δυνατού τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, εισάγοντας στην έννομη τάξη ρυθμίσεις οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν και ομολογουμένως καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι κάτι τέτοιο τελικά δε συνέβη.

Πιο συγκεκριμένα, η προϋπόθεση που τέθηκε να παρουσιάζεται πτώση κύκλου εργασιών Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20% είναι αδύνατο να διαπιστωθεί για τους κινηματογράφους που απλώς άλλαξαν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν ακριβώς όπως και πριν, όσο και για τους νέους, μετά το Σεπτέμβριο του 2019, κινηματογράφους. Η έλλειψη συγκριτικών στοιχείων, που ασφαλώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των επιχειρηματιών, οδηγεί, μέσω της αδυναμίας διαπίστωσης της συνδρομής της τεθείσας εκ του νόμου προϋπόθεσης, στον άδικο αποκλεισμό τους από την οικονομική ενίσχυση. Το αποτέλεσμα είναι διπλά κακό αφού εξαιτίας της αβλεψίας αυτής του νόμου, όχι μόνο οι επιχειρήσεις αυτές δε λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση που κανονικά δικαιούνταν, αλλά περαιτέρω εκτίθενται και σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις υπόλοιπες που δικαίως την λαμβάνουν.

Δεδομένου ότι, από την αβλεψία αυτή του νόμου προκαλείται ακουσίως αδικία εις βάρος νέων κινηματογράφων ή κινηματογράφων που εξακολουθούν να λειτουργούν όπως και πριν αλλάξουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

Δεδομένου ότι, τυχόν σχετική ρύθμιση δεν πρόκειται να επιβαρύνει ουσιαστικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Ύστερα από τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθενται να παρέμβουν και πώς για την διόρθωση της αβλεψίας που παρατηρήθηκε στο ν. 4745/2020 ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση όλοι όσοι τη δικαιούνται;
  2. Η υπό έκδοση σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση θα συμπεριλάβει τη διάσταση αυτή ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα;