Tag Archive for: ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ Φυλής

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΧΥΤΑ Φυλής, ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος, επανέφερε με σχετική ερώτηση που κατέθεσε στον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα του κλεισίματός του και της αποκατάστασης της περιοχής.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η υπόθεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής εδώ και πολλά χρόνια είναι εξόχως προβληματική. Είναι δε τόσο γνωστά τα προβλήματα που προκαλούνται στους πολίτες της Δυτικής Αθήνας από τη λειτουργία του στην περιοχή, όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης που, περαιτέρω αναφορά σε αυτά καταντά απλή κοινοτυπία. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ ήταν απλώς το επιστέγασμα των προβλημάτων που σημειολογικά ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα οι δήμαρχοι των δήμων Περιστερίου, Ιλίου και Πετρούπολης να αναγκαστούν να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση – διαμαρτυρία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες σε κινητοποιήσεις.

Σε απάντηση της υπ. αριθμό πρωτοκόλλου 2955 από 09-01-2020 σχετικής για το θέμα ερώτησής μου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετούμενο, εξέφρασε την άποψη ότι «η εφαρμογή του υπό εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του αντίστοιχου Περιφερειακού, τα οποία θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση, θα επιλύσει οριστικά με ορθολογικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική».

Το νέο αυτό σχέδιο εγκρίθηκε τελικά από το υπουργικό συμβούλιο στις 31 Αυγούστου, ωστόσο μέχρι και σήμερα καμία ουσιαστική μεταβολή ως προς τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής δεν έχει επέλθει. Η δε απάντηση του Υπουργείου ανέφερε ότι η ισχύς της μέχρι τότε υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ Φυλής έληγε στις 25-8-2020 μετά το πέρας της οποίας δεν είναι επιτρεπτή η διάθεση αποβλήτων στο εν λόγω ΧΥΤΑ.

Δεδομένου ότι, o Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής ήδη έχει αιτηθεί εδώ και μήνες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής κατά 685.000 m3,

Δεδομένου ότι σε προγενέστερη απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι εκκρεμούσε η επικαιροποίηση μεταξύ άλλων, και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, δηλαδή του σχεδίου που κατ’ εξοχήν αφορά τον ΧΥΤΑ Φυλής,

Δεδομένου ότι, η δυτική Αθήνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μόνη της το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρης της Αττικής,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ενέκρινε το Υπουργείο την αιτηθείσα τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ Φυλής ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του κατά 685.000 m3;
  2. Επικαιροποιήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής;
  3. Περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής και την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του;

ΧΥΤΑ Φυλής: Μια βραδυφλεγής υγειονομική βόμβα

Το χρονίζον πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Αττικής μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται εμβαλωματικά με παροδικού χαρακτήρα μέτρα, που δυστυχώς τείνουν να γίνουν μόνιμα ελλείψει μακρόπνοου σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο επιβαρύνονται συνεχώς περιοχές που παραδοσιακά αποτελούν αποδέκτες απορριμμάτων, συντείνοντας έτσι στη περαιτέρω υποβάθμισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής η παράταση λειτουργίας του οποίου, ελλείψει άμεσα διαθέσιμων εναλλακτικών και λόγω της αβελτηρίας της προηγούμενης κυβέρνησης να προχωρήσει έγκαιρα στην ωρίμανση των έργων επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά και άλλων δράσεων που έχουν ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων που διατίθενται προς τελική επεξεργασία, έχει δικαίως εξοργίσει τις τοπικές κοινωνίες. Ο βουλευτής Δυτικού Τομέα της Β΄ Αθηνών με τη ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος, με ερώτησή του στους αρμόδιους Υπουργούς, ζητά να πληροφορηθεί αν όντως αληθεύει ότι o ΧΥΤΑ Φυλής δε θα κλείσει, αλλά αντιθέτως θα επεκταθεί ώστε να λειτουργήσει τουλάχιστον για άλλα δύο χρόνια, αλλά και σε τι ενέργειες σκοπεύουν να προβούν για τη δίκαιη κατανομή των περιβαλλοντικών βαρών της Αττικής, ώστε να μην επωμίζεται μονίμως το σχετικό βάρος η δυτική Αθήνα.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Θέμα: «Λειτουργία ΧΥΤΑ Φυλής»

Εξόχως προβληματική διαχρονικά αναδεικνύεται η υπόθεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής και της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική γενικότερα. Μόλις φέτος τον Απρίλιο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως τότε, είχε κάνει λόγο για υγειονομική βόμβα και για άθλια, θλιβερή εικόνα της χώρας στο συγκεκριμένο μέτωπο. Τη σκυτάλη παρέλαβε ο νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου, σε αυτοψία που πραγματοποίησε τον περασμένο Αύγουστο συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, διαπίστωσε αυτό που όλοι οι γύρω κάτοικοι γνωρίζουν εδώ και καιρό: ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει κορεστεί. Με την 248/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, και συνεπεία του γεγονότος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε μεριμνήσει για την έγκαιρη ωρίμανση των έργων επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά και άλλων δράσεων που έχουν ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων που διατίθενται προς τελική επεξεργασία, πρακτικά αποφασίστηκε η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής ώστε να χωρέσει επιπλέον 4 εκατομμύρια τόνους απορρίμματα, ενώ αντιθέτως, ο ισχύον Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής που κυρώθηκε το 2016, προβλέπει την σταδιακή παύση λειτουργίας του και την αποκατάσταση του χώρου. Σύμφωνα δε με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αθροιστικά μπορούμε να μιλάμε για παράταση ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής καλώς εχόντων των πραγμάτων για ένα έτος, ενώ η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρει ότι με βάση ρεαλιστικά σενάρια, δεν εκτιμάται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί κάποια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων εντός των προσεχών 2 – 3 ετών. Φέρεται δηλαδή να δημιουργείται κενό τουλάχιστον ενός έτους κατά τη μεταβατική περίοδο όπως ονομάζεται. Επιπλέον, οι δήμαρχοι δυτικού τομέα Αθηνών, με κοινή τους ανακοίνωση ζητούν, μεταξύ άλλων, την ανάκληση της επίμαχης απόφασης και τη δίκαιη κατανομή των περιβαλλοντικών βαρών.

Δεδομένου ότι, το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής έχει αναδειχθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας προεκλογικά και έχει ήδη απασχολήσει τον αρμόδιο υπουργό,
Δεδομένου ότι, η δυτική Αθήνα αντιμετωπίζει μόνη της το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων ολόκληρης της Αττικής,
Δεδομένου ότι, σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση του δυτικού τομέα της Αθήνας έχει ταχθεί ενάντια στις δρομολογούμενες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής εξελίξεις,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Αληθεύει ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δε θα κλείσει, αλλά αντιθέτως θα επεκταθεί ώστε να λειτουργήσει τουλάχιστον για άλλα δύο χρόνια;
Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για τη δίκαιη κατανομή των περιβαλλοντικών βαρών της Αττικής, ώστε να μην επωμίζεται μονίμως το σχετικό βάρος η δυτική Αθήνα;