Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 15-05-2020

Παρέμβασή μου την 15-05-2020 στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής κατά τη επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών της ΕΕ και άλλων διατάξεων του Υπουργείου.