Ν-Σ Υπουργείου Δικαιοσύνης – Ολομέλεια 18/05/2020

Από τη ομιλία μου την 18/05/2020 στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών της ΕΕ και άλλων διατάξεων του Υπουργείου. Το βασικό πρόβλημα είναι και παραμένει η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης για αυτό και πρέπει να την αλλάξουμε. Είναι μεν δίκαιες οι αποφάσεις που εκδίδονται, αλλά καθυστερούν υπερβολικά. Χρειάζεται επίσης, καλύτερη εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών ειδικά σε οικονομικά θέματα.