Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 08/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=7Nr2fw7L1ng Η ομιλία…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια – 02/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=nsEUdkNFdpg Η ομιλία…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 10/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=oW9oSku1dlQ Η ομιλία…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια – 04/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=VD9FoyUPd34 Η ομιλία…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 09/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=5PX37Vi82gM&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…