Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 01/09/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Dt_Au7VwCLk&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 13/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=B6nawjmZH20&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Από…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 10/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=RlPYf6Fu-a4&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής – 01/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=gdKxL6QmmF0&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – OPEN TV (ΏΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) – 20/05/2021

https://www.youtube.com/watch?v=hJ3j3yxrP18&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Από…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια – 19/05/2021

https://www.youtube.com/watch?v=lrjnOqibPLA&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…