Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 15/12/2021

https://www.youtube.com/watch?v=jpt0ek1Lm7M Από την…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια (2) 13/12/2021

https://www.youtube.com/watch?v=e0ZuKGsW8II Κάποιες…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια 13/12/2021

https://www.youtube.com/watch?v=woLm0Vs9RDs&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 11/11/2021

https://www.youtube.com/watch?v=CGPtzT1X0YA&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 01/09/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Dt_Au7VwCLk&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Η…

Γιάννης Λοβέρδος – Ολομέλεια Βουλής 13/07/2021

https://www.youtube.com/watch?v=B6nawjmZH20&ab_channel=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82 Από…