Εισήγηση Ν-Σ “ΑΚΡΟΠΟΛ”

Εισήγησή μου στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο “Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις”.